KWS

ULJANA REPICA

Prošlogodišnjom žetvom uljane repice ostvareni su veoma dobri rezultati, tako da su mnogi od Vas koji su se opredelili za ovu kulturu bili zadovoljni ostvarenim rezultatima. Uljana repica je kultura koja nosi izrazito visoke prinose ulja po jedinici površine, što je veoma čini rentabilnom za proizvodnju. Pored visokih prinosa odlikuje se i time da ima pozitivne uticaje na osobine zemljišta, unosi značajne količine azota u zemljište a svojom gustinom čisti njivu od korova.

Ove godine u našoj ponudi možete pronaći hibride Traviatu i Turan. Uz već dobro dokazane prednosti hibrida uljane repice KWS – a, poput visoke rodnosti, blagog početnog porasta, tolerantnosti na niske temperature zimi i odlične regenerativne sposobnosti biljaka nakon izlaska iz hladnog zimskog perioda, kod hibrida Turan i Traviata je i izuzetna elastičnost biljaka tokom kasnijeg razvoja stabljike, otpornost na poleganje kao i zaista impozantno postrno grananje.Reč je o srednje – ranim hibridima koji su se izuzetno pokazali kako u zemljama u okruženju tako i na našim poljima.

U našem okruženju sve više jača trend u proizvodnji bioobnovljivih goriva i uljana repica u tom smislu postaje sve važnija kultura.Naša zemlja raspolaže povoljnim zemljišnim i klimatskim uslovima za gajenje uljane repice, tako da će se u skorijoj budućnosti ovaj trend sigurno preslikati i kod nas. Za vise informacija o KWS uljanoj repici se mozete na ovoj stranici informisati.

Ponuda hibrida za 2016

Sorta Tip
FACTOR KWSnovo VISOKI PRINOSI UZ MALE GUBITKE U ZETVI
GORDON KWSnovo VISOKI PRINOSI UZ MALE GUBITKE U ZETVI
TRIANGLEnovo STABILNI PRINOSI U RAZLICITM AGROEKOLOSKIM USLOVIMA
UMBERTO KWSnovo VISOKA TOLERANTNOST MAHUNA NA PUCANJE U ZETVI

KWS