KWS
   
 

Kukurica

Posledné roky boli pre pestovateľov kukurice veľkou skúškou. Napriek všetkým nepriaznivým vplyvom je pozitívom to, že sa nám postupne darí zvyšovať úrody a v menej priaznivých ročníkoch ich dokážeme aspoň stabilizovať. Tento trend je behom na dlhé trate a je podmienený synchronizáciou využívania moderných pestovateľských postupov, skúseností pestovateľov a špičkových hybridov. KWS dlhodobo pracuje na výskume a vývoji nových produktov, ktoré budú odolné voči nepriaznivým vplyvom a stresom. Do tejto oblasti každoročne vkladáme značnú časť zisku - časť, ktorá je významne vyššia ako priemer v tomto odvetví. Využívaním posledných poznatkov z oblasti molekulárnej biológie, šľachtenia rastlín a výskumu v oblasti osív zlepšujeme kvalitu našich produktov. Využívanie inovačného potenciálu nám umožňuje rýchlejšie zavádzať nové hybridy a produktové línie tak, aby čo najlepšie plnili požiadavky trhu.


Ako po iné roky, aj tohtoročný sortiment kukurice KWS obsahuje praxou preverené aj celkom nové hybridy. Novošľachtence pred uvedením do praxe prechádzajú niekoľkoročným testovaním v medzinárodných aj v slovenských pokusoch. Predstavuje to stovky testov v rôznych pôdno-klimatických podmienkach, ktorými prejdú do praxe len tie najlepšie hybridy.  Na tohtoročnú sezónu sme pre vás pripravili celý rad noviniek, ktoré prešli týmto náročným procesom - v zrnovej kukurici sú to stredne skorý hybrid SOLFERINO (FAO 330) a stredne neskorý hybrid KAPITOLIS (FAO 400), v silážnej kukurici veľmi skorý hybrid JUVENTO (FAO 230), skorý hybrid ATLETAS (FAO 280) a stredne skorý hybrid KENOBIS (FAO 340).

 

Sortiment odrôd

Hybrid FAO Vhodnosť na zrno Vhodnosť na siláž Vhodnosť pre BPS
SEVERUS 170 ■ ■ ■ ■ ■
AMBROSINI 190 ■ ■ ■ ■ ■ ■ -
TONINIO 220 - ■ ■ ■ ■ ■
RICARDINIO 230 ■ ■ ■ ■ ■ -
KWS NESTOR 230 ■ ■ ■ ■ ■ -
JUVENTOnové 230 - ■ ■ ■ -
KWS 5133 ECO 240 - ■ ■ ■ ■ ■ ■
URSINIO 240 - ■ ■ ■
KWS 2323 270 ■ ■ ■ - -
AGRO VITALLO 270 - ■ ■ ■ ■ ■ ■
ATLETASnové 280 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
KWS 2370 290 ■ ■ ■ - -
OSCARRO 310 ■ ■ ■ - -
CANNAVARO 320 - ■ ■ ■ ■ ■ ■
SOLFERINOnové 330 ■ ■ ■ - -
PESANDOR 330 ■ ■ ■ ■ ■ -
KENOBISnové 340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
KWS 2376 350 ■ ■ ■ - -
KAMPARIS 360 ■ ■ ■ - -
BALASCO 380 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
KINEMAS 380 ■ ■ ■ - -
KASSIUS 390 ■ ■ ■ - -
KAPITOLISnové 400 ■ ■ ■ - -
KESSOS 400 ■ ■ ■ - -
AMANDHA 410 ■ ■ ■ ■ ■ -
KWS 2482 430 ■ ■ ■ -
KONFITES 440 ■ ■ ■ - -
KALIMNOS 450 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
KITTY 500 - ■ ■ ■ ■ ■
KRASSUS 530 - ■ ■ ■ ■ ■ ■
KONSENS 570 - ■ ■ ■ ■ ■ ■

 
KWS