Dr. Peter Hofmann

Dr. Peter Hofmann (geboren in 1960) trad in dienst bij de KWS-groep in Einbeck in 1994. Dr. Hofmann studeerde Agronomie en Phytomedicijnen aan de Universiteit van Stuttgart-Hohenheim en behaalde een doctoraat op het gebied van de fysiologie van zaden.

Onafhankelijkheid is een waarde die ons met boeren verbindt. We zien onszelf als hun partners en hebben oog voor hun kennis en ervaring.
Dr. Peter Hofmann, Lid van de Raad van Bestuur van KWS SAAT SE & Co. KGaA

Achtergrond

2014

Dr. Peter Hofmann werd benoemd tot lid van de Directie van KWS en had de verantwoordelijkheid over de afdelingen suikerbieten, granen en marketing.

2005

Hij krijgt de leiding over het suikerbietensegment.

1994

Overplaatsing naar de KWS-groep. Tot 2004 was hij hoofd Verkoop voor suikerbieten in Noord-Europa, Noord-Amerika en Azië. Daarna kreeg hij de leiding over de algemene distributie.

1993

Hij begon zijn loopbaan bij F. Hoffmann-La Roche in Zwitserland, in de commerciële ontwikkeling van de bedrijfseenheid Vitamines en Fijnchemicaliën.

Veelgevraagd: Dr. Peter Hofmann over...

...het succes van KWS

"Het begon allemaal met suikerbieten en hiermee is KWS groot geworden. Al aan het begin van de 20e eeuw was KWS wereldwijd het toonaangevende bedrijf op het gebied van veredeling van zaaigoed voor suikerbieten. Na 1945 waren het ook de suikerbieten waarmee KWS snel op zijn eerste successen kon voortbouwen. In de afgelopen tientallen jaren hebben wij ons scala aan landbouwgewassen wel aanzienlijk uitgebreid, maar ook tegenwoordig zijn suikerbieten nog steeds een belangrijke pijler in de portfolio van KWS. Dankzij tientallen jaren hard en nauwgezet werk heeft KWS in dit segment vele innovaties voortgebracht. Daar zijn we trots op."

...de betekenis KWS

"Het voordeel van KWS ligt in het vertrouwen dat we van onze klanten krijgen en dat we behouden. Het is het resultaat van prestatie en gewoonte. Voordat mensen producten of diensten vertrouwen, moeten ze de voordelen ervan op waarde kunnen schatten en er vertrouwd mee raken. Ons dienstenaanbod, de kleur oranje en een aantrekkelijk imago zijn hierin een doorslaggevende factor. Maar alleen wanneer we over langere tijd en wereldwijd ons op samenhangende wijze presenteren, slagen we erin een hoge mate van erkenning te bereiken. Het is essentieel dat boeren niet alleen aan KWS denken wanneer zij beslissen welke variëteiten ze kiezen maar dat wij hun eerste keus zijn."

... boeren en het nieuwe onafhankelijkheidsinitiatief

"We hebben met de boeren een gemeenschappelijke waarde: onafhankelijkheid. Dit is van onschatbare waarde. Dankzij onze nabijheid tot de boeren weten we voor welke uitdagingen zij als onafhankelijke ondernemers staan. Dit begrip en ons respect voor hun situatie en dagelijks werk willen wij met het internationale initiatief tonen. Al meer dan 160 jaar werken we als onafhankelijke, betrouwbare partner met hen samen en zullen dit ook blijven doen na de huidige consolideringsfase."

Uw contact

KWS Benelux Bieten

22 Avenue des Alliés
7540 Kain
België

Tel.: +32 (0) 476 617 333

E-mail: info.bieten@remove-this.kws.com

Open adres in Google Maps

KWS Benelux Maïs

Hulstbaan 266
9112 Sinaai
België

Tel.: +32 (0) 3449 0220
Fax: +32 (0) 3449 2089

E-mail: info@remove-this.kwsbenelux.com

Open adres in Google Maps

Contact