CORAZON

FAO 235

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Goede builenbrandresistentie
  • Goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor bedrijven met een hoge ruwvoerbehoefte en vraag naar kwaliteit
Online bestellen
Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur