GENIALIS

FAO 230

De praktijk spreekt!

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede builenbrand- en kopbrandresistentie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, korrelmaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.00 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor derogatiebedrijven en/of bedrijven met een grote behoefte aan voeder-waardeopbrengst uit silomaïs
  • Zeer geschikt voor teelt op droogtegevoelige zandgrond
Online bestellen
Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur