MEGUSTO

FAO 220

Krachtvoer op stam!

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede kopbrandresistentie
  • Krachtvoermaïs

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Vroege silomaïs, korrelmaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor een vroege oogst (voor 1 oktober) en bedrijven met vraag naar maïs met een hoge voederwaarde
  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in de Benelux
Online bestellen
Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur