MILLESIM

FAO 240

  • Zeer goede stengelrot- / fusariumresistentie
  • Oogstzekere en massale silomaïs

Eigenschappen in detail

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor zaai op vochthoudende zand- en kleigrond
Online bestellen
Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur