STABIL

FAO 190

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie
  • Zeer goede builenbrand- en kopbrandresistentie

Eigenschappen in detail

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor een vroege oogst (voor 1 oktober)
  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in de Benelux
Online bestellen
Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur