GONDOLA KWS

Bevestigt jaar na jaar in velden zonder nematoden

  • Rhizomanie tolerant

Eigenschappen in detail

Sterkte punten

  • Zeer evenwichtig ras, suikergehalte (100)* met een hoge wortelopbrengst (101)*
  • Weinig schieters
  • Zeer goede weerstand tegen bladziekten (vooral tegen witziekte en roest)
  • Rooibaar ganse campagne

*KBIVB 2018

KWS grafik resulaten 3 jaar KBIVB aalttjes

Beet Seed Service
Vind uw adviseur