ANNEMARTHA KWS

De top van de rhizoctonia tolerantie

  • Rhizomanie 2.0 tolerant
  • Rhizoctonia tolerant

Eigenschappen in detail

Sterke punten

  • Hoog suikergehalte*
  • Zeer hoge financiëel opbrengst*
  • *Bron: KBIVB 2022
Beet Seed Service
Vind uw adviseur