PANORAMA KWS

rizománie + nematody

  • Nejuniverzálnější a nejprodávanější v ČR

Charakteristika

  • S velkým náskokem nejprodávanější odrůda na českém trhu v roce 2016 i 2017
  • V rajonu cukrovaru Dobrovice oseta na více než 20 % ploch
  • Po třech letech zkoušení na prvním místě v indexu i výnosu PC
  • Pro všechny termíny sklizně od raných až po nejpozdnější
  • N–NC typ s tolerancí k rizománii a nematodům
  • V SDO 2017 opět nejvyšší výnos cukru i index z celého sortimentu (včetně Ri odrůd)
  • Výborná cukernatost, velmi vysoký výnos kořene bez ohledu na zamoření nematody
  • Vysoká technologická jakost, nízký obsah popelovin a škodlivého dusíku

Najděte svého obchodního zástupce