KWS SALAMANDRA

V suchu nemá konkurenta

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO S 230

Charakteristika

  • Mimořádná ročníková stabilita
  • Plastický hybrid s vysokou tolerancí k suchu (ÚKZÚZ 2017-18 výnos suché hmoty 105,5 % na průměr kontrol bez KWS)
  • Jistota vysokého výnosu SH a dostatku škrobu v extrémně suchých letech
  • Vysoká odolnost vůči houbovým chorobám, vynikající zdravotní stav
  • Zdravá siláž s vysokým obsahem škrobu a výbornou stravitelností
  • Hybrid určený do bramborářské i obilnářské oblasti na siláž a vlhké zrno

Najděte svého obchodního zástupce