KENOBIS

Všestranné využití

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 360/S 360

Charakteristika

  • Všestranně využitelný hybrid pro kukuřičnou a teplou řepařskou oblast
  • Vysoké výnosy zrna typu koňský zub s rychlým uvolňováním vody ze zrna
  • Vysoké výnosy suché hmoty při pěstování na siláž pro dojnice a bioplynové stanice
  • Plastický hybrid s vysokou odolností vůči suchu
  • Pevné nelámavé stéblo
  • Excelentní zdravotní stav zrna i zbytku rostliny

Najděte svého obchodního zástupce