KENOBIS

Všestranné využití

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 380/S 380

Charakteristika

  • Všestranně využitelný hybrid pro kukuřičnou a teplou řepařskou oblast
  • Vysoké výnosy suché hmoty i zrna z ha
  • Plastický hybrid, s vysokou odolností vůči su chu
  • Pevné nelámavé stéblo
  • Excelentní zdravotní stav

Najděte svého obchodního zástupce