KWS MONUMENTO

  • Tříliniový hybrid
  • FAO Z 270/S 280

Charakteristika

  • Velmi plastický tříliniový hybrid
  • Robustný, bohatě olistěný hybrid vysokého vzrůstu
  • Vynikající hybrid pro produkci siláže pro bioplynové stanice
  • Rychlý počáteční růst, odolnost vůči chladu a celkovému stresu
  • Vysoká ročníková stabilita
  • Vynikající zdravotní stav

Najděte svého obchodního zástupce