KWS 2370

Jižní hvězda.

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 290/S 290

Charakteristika

  • Zrnový hybrid typu čistý dent
  • Pro teplé řepařské a kukuřičné oblasti
  • Velmi rychlé uvolňování vody ze zrna
  • Výborná ekonomika sušení
  • Tolerance k přísuškům a vynikající zdravotní stav
  • Odolný proti poléhání a lámání stébla
  • Ročníková stabilita výnosu

Najděte svého obchodního zástupce