KWS 2376

Jiná dimenze

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 340/S 340

Charakteristika

  • Pro nejteplejší řepařské oblasti a celou kukuřičnou oblast
  • Hybrid dlouhodobě odzkoušen praxí s vynikajícími výsledky jak na zrno, tak na siláž
  • Jedinečná tolerance k přísuškům a lehčím půdám
  • Mimořádná odolnost vůči lámání stébla a fusariím ve stéble i klase
  • Snadný výmlat a sušení zrna
  • Pro svůj stále zelený efekt je na suchých a teplých stanovištích úspěšně využíván
    pro kvalitní siláž

Najděte svého obchodního zástupce