PESANDOR

Jistý škrob

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 310/S 310

Charakteristika

  • Bezkonkurenční v sortimentu středně pozdní siláže (ÚKZÚZ 2016 – SH 22,9 t.ha -1 , 34,8 % škrobu)
  • Vhodný pro řepařské a kukuřičné oblasti
  • Silážní hybrid s jedinečným výnosem suché hmoty
  • Obrovské bohatě olistěné nepoléhavé rostliny
  • Výnosové a kvalitativní parametry ho předurčují k užití pro skot i BPS
  • Jistota plného žlabu v každém roce
  • Vytvoření zásoby siláže na dostatečně dlouhou dobu

Najděte svého obchodního zástupce