KWS INTELIGENS

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 380/S 390

Charakteristika

  • V kukuřičné oblasti vysoké výnosy zrna i siláže, vysoká tolerance k přísuškům
  • Mohutné, pevné a nelámavé stéblo se širokými listy dokáže maximálně využít asimilační plochu pro vysokou produkci
  • Rostliny mohutného vzrůstu s vysokou a stabilní produkcí zrna pro univerzální využití v různých půdních podmínkách teplých oblastí
  • V řepařské oblasti velmi vhodný pro pěstitele kukuřice na siláž s velkou plochou
  • Udrží vysokou kvalitu siláže i ke konci sklizně (pomalé stárnutí)
  • Je pro pěstitele zárukou vysoké a ziskové produkce mléka a bioplynu

Najděte svého obchodního zástupce