GERTY KWS

Stabilitet i dyrkningen

  • Meget dyrkningssikker sort
  • Stabilt udbytte, over flere år, målesort 2011-17
  • God bladdækning af jorden

Beskrivelse

GERTY KWS. Siden introduktionen af sorten i 2011, har udbytte og tørstofindhold været meget stabil på et højt niveau. Rigtig god jorddækning og en sund top.

Sorten har en god top der dækker godt for ukrudtet i vækstsæsonen. Bladsundheden er blandt de bedste på markedet, men der er stadig rigtig god betaling for at udføre mindst en svampesprøjtning. Tendens til stokløbning er lav, også i de stresstest der bliver udført hvert år.

Egenskaber

Produktblad GERTY KWS

Lars Andersen
Lars Andersen
Send e-mail
KONTAKT