KAINOAS

En virkelig ener

 • FAOdk 150

Egenskaber i detaljer

Beskrivelse

KAINOAS er en meget tidlig sort med et stort udbyttepotentiale i energi og stivelse. Bør indgå i markplanen på ejendomme med en stor græsandel i foderrationen. God buffersort.

I marken til helsæd

 • Kraftig forårsudvikling
 • Robust mod vind
 • Langt høstvindue
 • God efter græs eller grønrug

I stalden som helsæd

 • Billige foderenheder
 • Højt stivelse indhold
 • Sikker og høj fordøjelighed
 • Lav fyldeværdi

Tjenesteydelser i de statslige sorteforsøg 2017

KAINOAS Fht. udbytte Inhold% Stivelse Mj/kg TS FK OS Fyldeværdi
Engergi NEL Stivelse

Syd- og
Østdanmark
2017 87 101 36,8 5,64 71,7 Lav
Gns. 2016/17 92 106 37,5 5,82 73,1 Lav
Top 10- Gns 2016/17* Nr.2 Nr.1 X X X X

Vest- og
Nordjylland
2017 85 106 35,8 5,67 71,0 Meget lav
Gns. 2016/17 89 108 34,4 5,72 72,4 Meget lav
Top 10 – Gns 2016/17* X X X X X X

* placering på TOP 10 blandt alle ”meget tidlige” sorter i landsforsøgene 2016 og 2017

Produktblad

 • KAINOAS produktblad syd og øst

  pdf | 570 kB

 • KAINOAS produktblad nord og vest

  pdf | 567 kB

Find din rådgiver