KAINOAS UDGÅET

En virkelig ener

 • FAOdk 150

Egenskaber i detaljer

Beskrivelse

KAINOAS er en meget tidlig sort med et stort udbyttepotentiale i energi og stivelse. Bør indgå i markplanen på ejendomme med en stor græsandel i foderrationen. God buffersort.

I marken til helsæd

 • Kraftig forårsudvikling
 • Robust mod vind
 • Langt høstvindue
 • God efter græs eller grønrug

I stalden som helsæd

 • Billige foderenheder
 • Højt stivelse indhold
 • Sikker og høj fordøjelighed
 • Lav fyldeværdi

Sortsforsøg 2018

KAINOAS Fht. udbytte Inhold% Stivelse Mj/kg TS FK OS Fyldeværdi
Engergi NEL Stivelse

Syd- og
Østdanmark
2018            
Gns. 2017/18            
Top 10- Gns 2017/18*            

Vest- og
Nordjylland
2018            
Gns. 2017/18            
Top 10 – Gns 2017/18*            

*

Nye tal er på vej

Produktblad

 • KAINOAS produktblad syd og øst

  pdf | 570 kB

 • KAINOAS produktblad nord og vest

  pdf | 567 kB

Find din rådgiver