HASTING

Super sund, stråstiv og med stor stabilitet

  • Kombinerer højt udbytte, olieindhold og god agronomi
  • Stor stabilitet over år og lokaliteter
  • Relativt kompakt sort med kraftigt og stift strå frem mod høst

Beskrivelse

HASTING er en kompakt og højtydende hybridsort, der som gennemsnit af landsforsøgene 2015-18 har leveret et udbytte fuldt på højdemed andre kendte sorter i markedet.

HASTING har en flad og kompakt vækst i efteråret samt rigtig god rodudvikling. Det giver sorten en super vinterfasthed. Sorten har et relativt stort bladareal og dækker jorden godt. Den starter relativt sent i foråret men vokser siden godt til.

Sorten yder desuden en særdeles god resistens overfor Phoma samt en god resistens overfor lys bladplet, og kræver således kun sjældent en indsats med svampemiddel i efteråret eller det tidlige forår.

HASTING egner sig til såning i hele august måned og har desuden indbygget resistens mod skulpeopspring.

Sorten leveres bejdset med Integral® Pro.

Egenskaber i detaljer

Produktblad HASTING

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT