• erntezeitpunkt.jpg
    Høstdato majs

Sådan kan du forbedre du udbytte og kvalitet ved at bestemme det bedst mulige høsttidspunkt!

Tidspunktet for udbyttet bestemmes ikke kun af kvaliteten af det høstede produkt, men det har også afgørende betydning for effektiviteten af din majsensilagedyrkning.

Det optimale kombinerer maksimale hektarudbytter, høje indhold af ingredienser og høj fordøjelighed, god ensilageevne og lavt stoftab. Hvis majs er den vigtigste bestanddel af stabilt foder (majsbaseret ration), er det optimale TS-indhold 28-35 % som supplement til græs (græsbaseret ration) ved 30-36 %.

Resultatet af for tidlig eller høstes for hurtigt eller for sent

Både for tidlig og sen majshøst kan koste dyrt. Konsekvenserne i illustrationen viser, hvor vigtigt det ideelle tidspunkt er.

Kilde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Kilde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Find din rådgiver