SAT-OP MAJS – Vil du være med i 2020?

KWS har brugt systemet i de sidste 5 år i Tyskland. I 2018 lavede vi den første test i Danmark og fik fine resultater trods varmen og tørken. I 2019 gennemførte vi både en brugertest og en kalibreringstest under de våde og kolde forhold, der virkeligt stillede store krav til majsddyrkningen i Danmark.

Brugertesten gav os værdifuld feedback fra en gruppe landmænd om den praktiske anvendelse af systemet og hvordan præcisionen blev oplevet ude på markerne.

2020: Vi inviterer alle der har købt KWS majs til at anvende SAT-OP MAJS.

Vi mener, at vores system nu er testet tillstrækkeligt til at alle der har købt KWS majsfrø til såning i 2020 med fordel kan melde sig til og anvende SAT-OP MAJS.

Du tilmelder dig SAT-OP MAJS her

Velkommen til SAT-OP MAJS

Din majs – din høst – dit resultat. Målet med SAT-OP MAJS er:

  • At give dig som dyrker af KWS majs et bedre overblik over majsen udvilkling op til høst
  • At give dig et godt værktøj til planlægning af majshøsten
  • At væsentlig flere KWS majsmarker bliver høstet på det optimale tidspunkt, så både udbytte og foderværdi bliver bedst muligt

Sådan finder du det optimale tidspunkt til høst af majsen

Enklere og bedre planlægning af majshøsten – SAT-OP MAJS

Enklere og bedre planlægning af majshøsten – SAT-OP MAJS

Hvordan fungerer SAT-OP MAJS?

SAT-OP MAJS kombinerer kendt satellitteknologi med kendte vækstmodeller og tager det bedste fra de to verdener. Satellitbillederne kan fortælle os om variationerne på markniveau og forskelle mellem marker, mens vækstmodellerne fortæller os om, på hvilket stadie majsen er i afmodningen. Kombinationen af de to systemer er unik for SAT-OP MAJS, specielt med hensyn til at beskrive situationen i den enkelte mark frem for den generelle udvikling for et område.

Målingerne begynder et par uger efter blomstring og dermed 5-6 uger før forventet høst, så udviklingen kan følges. Hver uge får du en beskrivelse af status i de enkelte marker. Desuden laver vi en forudsigelse af udviklingen i TS % en uge frem på baggrund af vejrprognoser og majssortens afmodningsprofil.

Du har løbende adgang til resultatet hver uge på enten mobil eller PC.

Kendskab til majssorternes vækstprofiler

Grundlaget for at dette system kan fungere, er vores præcise kendskab til majssorternes vækstform og afmodningsprofiler. Satellitbillederne viser os lysrefleksionen fra blade og stængel. Den bruger vi til at beregne udviklingen i stænglens modenhed. Da der ikke er lysreflektion fra kolberne på grund af svøbebladene, er vi afhængige af vores data for kolbeudviklingen igennem afmodningen for at beregne den samlede tørstofprocent for hele planten.

Majssorterne er ofte vidt forskellige

  • i deres måde at vokse på
  • forholdet mellem stængel og kolbe
  • hvor hurtig sker indlejring af stivelse
  • samt hvordan og hvor hurtigt de afmodner.

Derfor virker systemet også bedst med sorter der har været med i kalibreringen i flere år. Ud fra vores kendskab tril sorten, sammenholdt med vejrprognoser, kan systemet beregne en TS-prognose 7-10 dage ud i fremtiden, ligesom vi kan beregne udviklingen, hvis der mangler billeder fra satellitterne en uge.

Enklere og bedre planlægning af majshøsten

Ved at følge majsens udvikling i god tid før høsten bør begyndes, har du mulighed for at gøre klar, lave aftaler med maskinstation, transport osv. Med SAT-OP MAJS øges dine muligheder for at være på forkant. Nu kan du se hele marken og ikke kun den del der ligger tættest ved vejen. Variation i udvikling indenfor marken kan være større end man tror. Skal hele marken høstes på én gang, giver SAT-OP MAJS dig gennemsnittet for marken.

Fordele ved SAT-OP MAJS - sådan kan det anvendes

Silo majs plukekort

Silo majs plukekort

Biomasse kort

Biomasse kort

Med SAT-OP MAJS kan du anvende tiden optimalt. Mindre tidsforbrug til at køre rundt mellem markerne for at vurdere deres udvikling. Fokusér på de marker der er tættest på det optimale høsttidspunkt, sammen med et kontroltjek i de marker der er mest afvigende.

Spørgsmål? Her finder du support:
Find din rådgiver