Velkommen til KWS tørstofmonitering

Din majs – din høst – dit resultat. Målet med KWS TS-monitering er:

  • At væsentlig flere høster majsen på det optimale tidspunkt
  • At give et lettere og bedre overblik over majsens udvikling op til høst
  • At give brugeren et godt værktøj til planlægge majshøsten med

KWS TS-Monitering – Vil du være med i 2019?

KWS har testet systemet i de sidste fire år i Tyskland. I 2018 lavede vi den første test i Danmark og fik fine resultater trods varmen og tørken. I 2019 gennemfører vi den afsluttende test af systemet under normale praktiske forhold hos danske majsdyrkere.

Vi begrænser vores test til 5.000 ha på 250 ejendomme.

Vi inviterer alle der har købt KWS majs til at melde sig til.

Bliver der flere tilmeldinger end de 5.000 ha/250 deltagere, vil vi trække lod blandt alle der har tilmeldt sig testen.

Du deltager gratis i 2019:

  • Du skal ikke investere noget
  • Du skal ikke lave nye informationer
  • Du kan komme i gang på 20 min.

Du kan prøve op til 20 ha i 2019. Brug muligheden til at teste en af vores nye sorter og sammenlign den med en af de mere kendte. Så kan du følge dem hele vejen frem til høst.

Sådan finder du det optimale tidspunkt til høst af majsen

Enklere og bedre planlægning af majshøsten – TS-Monitering

Enklere og bedre planlægning af majshøsten – TS-Monitering

Hvordan fungerer KWS tørstofmonitering?

Hele systemet er baseret på allerede eksisterende satellitteknologi som er videreudviklet til at kunne bestemme tørstofprocenten i majs på markniveau. Målingerne starter 5-6 uger før forventet høst, så udviklingen kan følges. Systemet forudsiger udviklingen i TS % en uge frem, på baggrund af vejrprognoser og majssortens afmodningsprofil. Du har løbende adgang til resultatet hver uge på enten mobil eller PC.

Kendskab til majssorternes vækstprofiler

Hele grundlaget for at dette system kan fungere, skyldes vores kendskab til majssorternes vækstform og afmodningsprofiler.

Majssorterne er ofte vidt forskellige

  • i deres måde at vokse på
  • forholdet mellem stængel og kolbe
  • hvor hurtig sker indlejring af stivelse
  • samt hvordan og hvor hurtigt afmodner de.

På baggrund at dette kendskab og sammenholdt med vejrprognoser kan systemet beregne en TS-prognose 7-10 dage ud i fremtiden.

Enklere og bedre planlægning af majshøsten

Ved at følge majsens udvikling i god tid før høsten bør startes, har du mulighed for at gøre klar, lave aftaler med maskinstation, transport osv. Med KWS TS-monitering øges dine muligheder for at være på forkant. Nu kan du se hele marken og ikke kun den del der ligger tættest ved vejen. Variation i udvikling indenfor marken kan være større end man tror. Skal hele marken høstes på én gang, giver KWS TS-monitering dig gennemsnittet for marken.

Fordele ved KWS TS-monitering - sådan kan det anvendes

Silo majs plukekort

Silo majs plukekort

Biomasse kort

Biomasse kort

Med KWS TS monitering kan du anvende tiden optimalt. Mindre tidsforbrug til at køre rundt mellem markerne for at vurdere deres udvikling. Fokusér på de marker der er tættest på det optimale høsttidspunkt, sammen med et kontroltjek i de marker der er mest afvigende.

Spørgsmål? Her finder du support:
Find din rådgiver