• beratung_aussaat_aussaat_mais.jpg
    Såning af majs

Såning af majs - nyttige oplysninger om såtid, frømængde og jorddyrkning

"Vi høster som vi sår" - umiddelbart et karakteristisk motto, som afspejler majsens vigtige rolle.

Ved såning lægger du fundamentet til succesfuld vegetation og din økonomiske succes. Mange aspekter som Såtidspunkt, Frømængde og Jordbehandling er afgørende her.

Sådybde, kornopbevaring, underliggende gødskning og kørehastigheden for de brugte maskiner er også faktorer, der skal tages i betragtning.

KWS introducerer dig til disse faktorer.

Find din rådgiver