KABRINIAS

Slavlje prinosa u najranijim rokovima žetve

FAO 280

  • dvostruka namjena: zrno te postrno zrno i silaža
  • zrno visoke hektolitarske mase
  • najraniji rokovi žetve s niskim vlagama zrna.

Video prezentacija KABRINIAS

KABRINIAS informacije
PRONAĐITE SVOG SAVJETNIKA