KABRINIAS

Slavlje prinosa u najranijim rokovima žetve

FAO 280

  • Dvostruka namjena: zrno te postrno zrno i silaža
  • Zrno visoke hektolitarske mase
  • Najraniji rokovi žetve s niskim vlagama zrna

Video prezentacija KABRINIAS

KABRINIAS informacije
PRONAĐITE SVOG SAVJETNIKA