KWS ORLANDO

Hibrid dvostruke namjene: zrno i klip

FAO 530

  • vrlo stabilan u svim regijama
  • izrazito visoki potencijal prinosa u dobrim uvjetima
  • hibrid za proizvodnju zrna i berbu u klipu.

Video prezentacija KWS ORLANDO

KWS ORLANDO informacije
PRONAĐITE SVOG SAVJETNIKA