DELICIO CLP HO

  • visokooleinski (HO) tip suncokreta
  • Clearfield® Plus hibrid tolerantan na djelatnu tvar imazamoks (Pulsar® Plus)
  • vrlo siguran i stabilan prinos diljem regije JI Europe.

Videoprezentacija hibrida suncokreta DELICIO CLP HO

KWS DELICIO CLP HO informacije
PRONAĐITE SVOG SAVJETNIKA