Termeni de utilizare myKWS

(1) KWS SAAT SE & Co. KGaA (denumită în continuare "KWS") oferă platforma "myKWS" la https://www.kws.de (denumită în continuare "myKWS"), prin care participanții înregistrați în mod corespunzător folosesc Platforma „myKWS” Accesați conținutul disponibil pe myKWS și utilizați celelalte servicii și software gratuite disponibile în prezent pe myKWS („MyKWS Tools”) în limita disponibilității respective. Informații suplimentare despre servicii pot fi găsite în descrierea serviciului, § 8, precum și în software-ul din descrierea serviciului MyKWS Tools, § 9.

(2) Acești Termeni de utilizare reglementează furnizarea de Servicii și Instrumente myKWS de către KWS și utilizarea acestor Servicii și Instrumente MyKWS de către dvs. ca Participant înregistrat corespunzător.

(3) Informații despre KWS pot fi găsite aici.

§2 Modificări ale Termenilor de utilizare

KWS își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni de utilizare, cu efect chiar și în cadrul relațiilor contractuale existente. KWS vă va notifica cu privire la aceste modificări cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare planificată a modificărilor. Dacă nu vă opuneți în termen de 30 de zile de la primirea notificării și continuați să utilizați serviciile după expirarea perioadei de opoziție, se consideră că modificările au fost acceptate în mod valabil la expirarea termenului. În caz de opoziție, contractul va fi continuat în condițiile anterioare. KWS va evidenția dreptul dumneavoastră de obiecțiune și consecințele în notificarea modificării.

§3 Autorizație de înregistrare

(1) Utilizarea serviciilor disponibile pe myKWS necesită să vă înregistrați ca participant. Nu există o cerere de participare. KWS are dreptul să respingă cererile de participare, fără să dea motive.

(2) Vi se permite să vă înregistrați numai dacă aveți vârsta legală și capacitate juridică nelimitată. Minorilor li se interzice înregistrarea. În cazul unei persoane juridice, înregistrarea trebuie să fie efectuată de o persoană fizică care are capacitate juridică nelimitată și este autorizată să reprezinte.

§4 Înregistrarea dvs. pe myKWS

(1) Înregistrarea pentru myKWS este gratuită pentru dumneavoastră. KWS își rezervă dreptul de a oferi unul sau mai multe servicii sau instrumente myKWS contra cost.

(2) Datele de contact și alte informații solicitate de KWS pe parcursul procesului de înregistrare trebuie să fie declarate complet și corect de către dvs. La înregistrarea unei persoane juridice, trebuie să fie indicată și persoana fizică autorizată să reprezinte.

(3) După ce veți furniza toate datele solicitate de dvs., acestea vor fi verificate de KWS pentru completitate și plauzibilitate. Dacă informațiile sunt corecte din punctul de vedere al KWS și nu există alte probleme din punctul de vedere al KWS, KWS vă va elibera accesul solicitat și vă va notifica prin e-mail. E-mailul este considerat acceptul cererii dvs. de participare. De la primirea e-mailului, aveți dreptul să utilizați myKWS în sfera de aplicare a acestor Termeni de utilizare. Pentru aceasta, mai întâi trebuie să confirmați activarea făcând clic pe linkul conținut în e-mail.

§5 Responsabilitatea pentru datele de acces

(1) În timpul procesului de înregistrare, vi se va cere să introduceți un nume de utilizator și o parolă. Cu aceste date, puteți, după activarea accesului și a obiectului dvs. de confirmare. § 4 (3) la autentificarea myKWS. Este responsabilitatea dvs. ca numele de utilizator să nu încalce drepturile terților, în special orice drepturi de denumire sau de marcă și să nu încalce decența comună.

(2) Datele de acces, inclusiv parola, trebuie să fie păstrate în secret de către dvs. și nu trebuie să fie accesibile pentru terți neautorizați.

(3) De asemenea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că accesul dvs. la myKWS și utilizarea serviciilor disponibile pe myKWS sunt făcute exclusiv de dvs. sau de persoanele autorizate de dvs. Dacă se teme că terți neautorizați au luat cunoștință sau au obținut acces la datele dvs. de acces, KWS trebuie informat imediat.

Sunteți responsabil pentru orice utilizare și / sau altă activitate care se desfășoară sub datele dvs. de acces, în conformitate cu prevederile legale.

Vi se cere să vă păstrați datele (inclusiv informațiile de contact) la zi. Dacă pe durata participării dvs., ați modificat seturile de date indicate, atunci trebuie să corectați imediat informațiile de pe myKWS din setările dvs. personale. Dacă nu reușiți, vă rugăm să ne informați imediat despre datele schimbate prin e-mail sau fax.

§7 Încetarea participării

(1) Puteți anula accesul în orice moment prin dezabonarea de la myKWS.

(2) După rezilierea contractului, relația contractuală se încheie și nu mai puteți utiliza accesul dvs. KWS își rezervă dreptul de a bloca numele de utilizator și parola atunci când încetarea produce efecte.

(3) KWS are dreptul să șteargă iremediabil toate datele rezultate din participarea dvs. în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării efective a încetării și după expirarea oricărei perioade legale de păstrare.

§8 Oferta de servicii și disponibilitatea serviciilor

(1) KWS vă oferă diverse informații și alte servicii pentru utilizare temporară la mykWS. Aceste servicii pot include, dar nu se limitează la, punerea la dispoziție de date, contribuții, documente de imagine și sunete, informații și alt conținut (în continuare, în mod colectiv "conţinutfi numit).

Conținutul și domeniul de aplicare al serviciilor sunt determinate în conformitate cu prevederile acestor Condiții generale de utilizare myKWS și, dacă este cazul, și în termeni speciali de utilizare a serviciilor respective, altfel în funcție de funcționalitățile disponibile în prezent pe myKWS.

(2) Serviciile disponibile pe myKWS pot include, de asemenea, servicii terțe la care KWS oferă doar acces. Pentru utilizarea unor astfel de servicii - care sunt respective identificate ca servicii terțe - se pot aplica dispoziții divergente sau suplimentare la acești Termeni de utilizare, la care KWS vă va referi în fiecare caz.

(3) O pretenție privind utilizarea serviciilor disponibile pe myKWS există numai în contextul posibilităților tehnice și operaționale de la KWS. KWS încearcă să se asigure că serviciile sale rămân cât mai neîntrerupte posibil. Cu toate acestea, întreruperile tehnice (cum ar fi întreruperea alimentării, defecțiuni hardware și software, probleme tehnice în liniile de date) pot provoca restricții temporare sau întreruperi.

§9 Utilizarea instrumentelor myKWS, disponibilitatea și răspunderea pentru rezultatele calculului

(1) KWS vă oferă gratuit diferite instrumente myKWS la myKWS. În prezent, implementarea următoarelor instrumente myKWS este planificată sau este deja în curs:

 • Consultant Mix ackerfit
 • porumb rezultate la testul Agroservice
 • Cronometru de Rapiţă voluntar
 • Calculator de biogaz
 • temperaturile solului
 • Feldaufgangs-Timer ZR
 • Ghid de hrănire Porumb
 • Nematode Generation-Timer ZR
 • Nematode Manager ZR
 • Cereale neutre de comparare a soiurilor
 • Preț baric de secară
 • Calculatorul de risc urechi grâu fusarium
 • Navetă în prezent
 • Semințe și semănat Amidon, în special Semințe și semințe Porumb, semințe și semințe de Rapiţă, semințiu Calculator de nutreț ZR, Semănătoare pentru amidon
 • Schadbild-Finder, în special Schadbild-Finder Mais, Rapiţă Schadbild-Finder, secară Schadbild-Finder, grâu, orz, Schadbild-Finder ZR
 • Silage-Manager Dar
 • Silage-Schadbild-Finder
 • Consultant pentru soi, în special porumb consilier pentru varietăți, consilier pentru soiuri de rapiță, cereale pentru consiliere pentru soi, consilier pentru soi ZR
 • Calculatorul costurilor de uscare Porumb de cereale
 • Monitorizare TS Mai multe
 • VorsprungPlus Diagrama de rezultate interactivă
 • Căldură însumează porumb
 • Serviciul meteo

Conținutul și domeniul de aplicare al serviciilor sunt determinate de prevederile din aceste Condiții generale de utilizare myKWS Farm Service, precum și de orice alte condiții speciale de utilizare a instrumentelor myKWS respective, altfel în funcție de funcționalitățile disponibile în prezent pe myKWS.

(2) Rezultatele și recomandările făcute în cadrul instrumentelor myKWS sunt create cu cea mai mare atenție posibilă. Instrumentele myKWS conțin presupuneri și simplificări. Recomandările bazate pe instrumentele myKWS sunt făcute pe baza curtoaziei și fără voia de a lega legea. Utilizarea computerului este pe propriul dvs. risc și responsabilitate.

(3) Rezultatele instrumentelor myKWS sunt calculate automat și puse la dispoziția participantului fără verificarea prealabilă de către KWS. Prin urmare, KWS nu poate exclude că, în cazuri rare, rezultate eronate din cauza datelor de intrare eronate sau a stărilor modelului nedeterminate. Prin urmare, rezultatele trebuie să fie înțelese ca o ofertă de informații suplimentare, pentru a cărei corectitudine nu poate fi asumată nici o răspundere.

(4) KWS nu își asumă nicio responsabilitate pentru exactitatea rezultatelor determinate de MyKWS Tools. Răspunderea este exclusă în acest context. § 8 (3) se aplică în mod corespunzător.

§10 Modificări ale serviciilor și instrumentelor myKWS

KWS are dreptul în orice moment să schimbe serviciile sau Instrumentele MyKWS furnizate gratuit MyKWS, să facă noi servicii sau instrumente MyKWS disponibile gratuit sau cu titlu oneros și să întrerupă furnizarea de servicii sau computere gratuite. KWS va acorda atenție intereselor dvs. legitime.

§11 Protecția conținutului, responsabilitatea pentru conținutul terților

(1) Conținutul și instrumentele myKWS disponibile pe myKWS sunt protejate în principal de drepturi de autor sau de alte drepturi și drepturi de proprietate intelectualăsunt proprietatea KWS sau a altor terți care au făcut disponibil conținutul respectiv, Compilarea conținutului ca atare poate fi protejată sub forma unei baze de date sau a unei baze de date în sensul §§ 4 (2), 87a (1) UrhG. Puteți utiliza aceste conținuturi și instrumente myKWS numai în conformitate cu acești Termeni de utilizare, condițiile suplimentare de utilizare, dacă este cazul, speciale ale serviciilor respective sau KmyKWS Tools, precum și în contextul specificat de myKWS.

(2) Conținutul disponibil pe myKWS provine parțial de la KWS și parțial de la alți terți. Conținutul altor terți este rezumat mai jos "DrittinhalteKWS nu verifică exhaustivitatea, acuratețea și legalitatea conținutului terților și, prin urmare, nu acceptă nicio responsabilitate sau garanție pentru exhaustivitatea, acuratețea, legalitatea și actualitatea conținutului terților, inclusiv în ceea ce privește calitatea conținutului terțului și adecvarea acestuia pentru un singur scop, precum și conținutul terților de pe site-urile externe legate.

În măsura în care conținutul nu este marcat în mod expres ca conținut terț, acestea sunt furnizate de KWS.

§12 Domeniul de utilizare permis, monitorizarea activităților de utilizare

(1) Dreptul dvs. de utilizare este limitat la accesul la myKWS, precum și la utilizarea serviciilor respective disponibile pe myKWS și MyKWS Tools în cadrul acestor condiții de utilizare.

(2) Sunteți responsabil pentru crearea condițiilor tehnice necesare pentru utilizarea contractuală a serviciilor și instrumentelor MyKWS. KWS nu vă datorează niciun sfat în această privință.

(3) KWS subliniază că activitățile dvs. de utilizare pot fi monitorizate în măsura permisă de lege și pentru a îmbunătăți capacitatea de utilizare și dezvoltarea ulterioară a myKWS. Acest lucru poate include, de asemenea, înregistrarea datelor de conexiune IP, precum și evaluarea acestora în cazul unei suspiciuni concrete de încălcare a prezentului Termeni de utilizare și / sau a unei suspiciuni concrete cu privire la existența oricărui alt act ilegal sau infracțiune.

§13 Dreptul de utilizare a conținutului disponibil pe instrumentele myKWS și myKWS

(1) Cu excepția cazului în care acești Termeni de utilizare sau myKWS permit expres utilizarea ulterioară sau sunt făcute posibile pe myKWS cu ajutorul unei funcționalități corespunzătoare (de ex. Butonul de descărcare),

(2) Aveți dreptul să descărcați conținut („Descărcați”), precum și să imprimați conținut, în măsura în care există posibilitatea de a descărca sau de a tipări pe myKWS ca funcționalitate (de ex. Cu ajutorul unui buton de descărcare).

Veți primi un drept de utilizare perpetuu și neexclusiv pentru propriile scopuri non-comerciale pentru conținutul pe care l-ați descărcat sau tipărit corespunzător. Pentru restul, toate drepturile asupra conținutului rămân în proprietarul inițial al drepturilor (KWS sau terța parte respectivă).

(3) Drepturile dvs. legale obligatorii (inclusiv copierea pentru uz privat și de altă natură în conformitate cu § 53 UrhG) rămân neafectate.

§14 Blocarea accesului

(1) KWS vă poate suspenda accesul la MyKWS temporar sau permanent dacă există indicii concrete că ați încălcat sau încălcat acești Termeni de utilizare și / sau legea aplicabilă sau dacă KWS are vreun alt interes legitim de a bloca. Atunci când decideți o suspendare, KWS va ține seama în mod corespunzător de interesele dvs. legitime.

(2) În cazul blocării temporare sau permanente, KWS blochează autorizația de acces. O autorizație de acces blocată permanent nu poate fi restabilită. Persoanele suspendate permanent sunt excluse definitiv de la participarea la myKWS și nu se pot înregistra din nou la myKWS.

§15 Confidențialitate

Una dintre cerințele de calitate ale KWS este de a trata în mod responsabil datele personale ale participanților. KWS gestionează toate procedurile de prelucrare a datelor în conformitate cu reglementările legale. O imagine de ansamblu asupra tipului de date colectate, modul în care sunt utilizate și transmise aceste date și modul în care primiți informații despre informațiile furnizate de KWS sunt prezentate pe site-ul web al KWSProtejarea datelor.

§16 Limitarea răspunderii

(1)

(2)

(3)

(4)

§17 cerința de formă scrisă

§18 Clauza de separabilitate§18 Legea aplicabilă

§19 jurisdicție