• Header-picture.jpg
  Seed2FEED: Veelgestelde vragen

Wat betekent Seed2FEED? Waarom is KWS als plantenveredelingsbedrijf betrokken bij veevoeding?

KWS heeft meer dan 160 jaar expertise als onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in zaden. Onze kerncompetentie is het kweken en produceren van hoogwaardige rassen, altijd aangepast aan de specifieke behoeften van de landbouwer. Met deze filosofie heeft KWS een leidende positie verworven in maïs, rogge en voederbieten in de Noord-Europese markten.

Om de waarde die KWS al aan de veehouders biedt te verhogen, lanceert KWS een strategie die zowel de plantenteelt alsook de veevoeding optimaliseert. Met de juiste gewaskeuze op uw akkers legt u de basis voor uw voederrantsoen en omgekeerd. Daarom houden we rekening met de volledige cyclus van zaad tot voer en ondersteunen we u met onze expertise, diensten en managementprogramma’s, waaronder de Farmdesk-software.

Het Seed2FEED-concept stelt u als veehouder in staat om de groei en productie van planten en dieren op een economische en in dezelfde tijd een duurzame manier te optimaliseren door het verstrekken van kennis, advies, managementprogramma’s en zaden.

Wat is de meerwaarde voor mij als veehouder?

Wij zijn van mening dat u uw voerkosten aanzienlijk kunt verlagen door de teelt van het voer op uw eigen bedrijf te optimaliseren. Melkveebedrijven moeten streven naar voerkosten richting 10 cent/liter melk in combinatie met een hoge melkproductie om een zo hoog mogelijk saldo uit melk te realiseren.

Het optimalisatiepotentieel van uw bedrijf hangt af van uw specifieke situatie. We zullen u in staat stellen om een grondige evaluatie van de gewasopbrengst en rantsoenering uit te voeren, rekening houdend met de specifieke kenmerken en behoeften van uw bedrijf.

Met de modernste digitale hulpmiddelen stellen we u in staat om de teelt van de gewassen en het rantsoeneren geheel zelf te beheren. Altijd ondersteund door ons team van adviseurs, die u waar nodig voorzien van advies en begeleiding om u, gegeven uw specifieke bedrijfssituatie, te helpen de best mogelijke resultaten te behalen.

Hoe kan ik mijn voerkosten precies verlagen?

 • De sleutel voor het verlagen van uw voerkosten ligt in de keuze voor bepaalde gewassen en de teelt ervan. Door de focus op de teelt te leggen, het opbrengst- en kwaliteitspotentieel van eigen bodem te maximaliseren en het rantsoen nog beter te benutten, kunt u de voerefficiëntie op uw veebedrijf vergroten.
  • De belangrijkste componenten voor de productie van melk zijn: koolhydraten, eiwitten en ruwe celstof.
  • Uw percelen zijn niet alleen een plaats voor productie van ruwe celstof. Door maïs te telen kunt u zeer efficiënt zetmeel produceren op uw eigen land en daardoor de aankoop van energiehoudende voedermiddelen verminderen. Om die reden moet u ernaar streven om een maïsras te kiezen met de hoogst mogelijke korrel-/zetmeelopbrengst binnen de passende vroegrijpheid.
  • Als u al voldoende massa in de vorm van gras produceert, overweeg dan om uw silomaïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten. MKS geeft een minder hoge opbrengst in de vorm van ruwe celstof, maar is rijk aan zetmeel en eiwit, wat daarom meer geconcentreerd in uw rantsoen kan worden gebruikt. Een ander voordeel van de MKS is de extra pensstimulerende eigenschap die een positieve invloed heeft op de melkproductie. Daarnaast heeft het maisstro, wat op het veld achterblijft na de oogst, een grote meerwaarde. Dit heeft een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid wat vergelijkbaar is met de aanvoer van 35 m3 compost per hectare.
  • Overweeg om op hetzelfde perceel Snelle Lente Rogge (SLR) tussen twee teelten maïs te verbouwen. SLR is een fijne extra eiwitbron met een eiwitopbrengst die vergelijkbaar is met gras en samen met maïs zelfs een hogere eiwitopbrengst realiseert dan alleen gras.
  • Door Feedbeet toe te voegen aan het rantsoen krijgt het energieniveau een boost, wat resulteert in een hoger eiwit- en vetgehalte van de geproduceerde melk. Bovendien is Feedbeet super smakelijk en treed er geen verdringing op van andere voedermiddelen.
 • Het daadwerkelijk optimaliseren van de teelt en daarmee ook de rantsoenering is een complex proces, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende variabelen. De belangrijkste beïnvloedende factoren zijn: veebezetting (koeien/ha), de huidige melkproductie, de grondsoort, de huisvesting, het klimaat en wettelijke eisen.

Wat doet het managementprogramma Farmdesk precies?

 • Inzicht in uw voerkosten is de eerste stap om ze te verbeteren. Met Farmdesk, onze managementsoftware voor veebedrijven, kunt u uw voerkosten dagelijks transparant volgen en vergelijken met andere collega’s. De software ondersteunt u bij het zelf beheren van uw voerrantsoen en houdt tegelijkertijd rekening met de keuze voor de teelt van de bijpassende gewassen.
 • Met Farmdesk kunt u zelf uw voerrantsoenen en voedergewassen beheren en optimaliseren. Met professionele ondersteuning van onze adviseurs bent u snel in staat om het systeem te gebruiken en te werken aan een zo hoog mogelijk arbeidsinkomen uit melk.

Welke stappen moet ik nemen?

 • Vraag een gratis beoordeling aan van uw KWS Seed2FEED-adviseur om uw bedrijfsspecifieke situatie en behoeften in kaart te brengen.
 • Stel Farmdesk in voor uw bedrijf onder begeleiding van uw KWS Seed2FEED-adviseur en begin met het monitoren van de teelt van uw gewassen en het rantsoen.
 • Bekijk de resultaten van uw toepassing, ontdek nieuwe benaderingen en vind oplossingen voor verbetering van de rantsoenering, de invulling van uw bouwplan en verbetering van het duurzaam economisch resultaat.

Welke ondersteuning kan ik verwachten van de KWS Seed2FEED-adviseur?

 • Wij zullen er zijn om u te ondersteunen bij het continu opvolgen van uw rantsoen via Farmdesk.
 • Deskundig advies over de keuze van gewassen en rassen die het beste aansluiten bij uw voedingsaanpak en bouwplan.
 • Teeltadvies tijdens het seizoen, bijvoorbeeld voor bepaling van zaai- en oogsttijdstippen.
 • Deskundig advies over rantsoenen voor uw dieren, altijd in overeenstemming met uw specifieke wensen en vereisten.
 • Technische ondersteuning voor het efficiënt gebruik van het Farmdesk-systeem.

Wat maakt onderdeel uit van het Seed2FEED-concept?

 • 4 uur advies van onze KWS Seed2Feed-adviseur
  • Advies op maat gedurende het gehele jaar met behulp van Farmdesk over optimalisatie van de voeding en teeltbegeleiding voor optimalisatie van het gewas en de gewas- en raskeuze.
  • Volledige begeleiding op Farmdesk het gehele jaar door.
 • Toegang tot het kennisplatform
  • Digitaal advies op uw verzoek via de Farmdesk-chat of andere communicatie middelen.
  • 4 jaarlijkse webinars: alles wat u moet weten over het voeren en de teelt van gewassen met KWS en externe adviseurs
  • Seed2FEED gebruikersgroep
 • Farmdesk licentie
  • Volledige toegang tot alle Farmdesk-modules
  • Gratis onboarding-sessie: initiële, volledige opstart van Farmdesk en training van alle functies
  • Gedetailleerde beoordeling met vergelijkbare melkveebedrijven („waar sta ik ten opzichte van andere collega bedrijven“).

Wat kost het hele concept?

Afhankelijk van uw individuele behoeften bieden we twee verschillende opties:

Seed2FEED powered by Farmdesk U heeft toegang tot de Teelt, Melk en Economie modules van Farmdesk. Daarnaast bezoeken onze adviseurs u vier keer per jaar en maakt u onderdeel uit van het SEED2FEED kenniscentrum. De kosten bedragen € 400,- per jaar.

Seed2FEED powered by Farmdesk PRO Naast alle voordelen van het basisprogramma kunt u met Farmdesk PRO uw rantsoenering volledig zelfstandig beheren en optimaliseren. De kosten bedragen € 700,- per jaar.