Dr. Léon Broers

Dr. Léon Broers (geboren in 1960 in Kerkrade, Nederland) trad in dienst bij de KWS-groep in 2007 en nam de verantwoordelijkheid voor de divisie Onderzoek en Veredeling als lid van de Directie. Dr. Broers is een plantenveredelaar door en door. Na zijn studie plantenveredeling aan de Universiteit van Wageningen, specialiseerde dr. Broers zich in de veredeling van graanrassen. In 1989 behaalde hij zijn doctoraat op het gebied van resistentieveredeling bij tarwe.

Betere en meer zekere opbrengsten met minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen! Dat is duurzaamheid! En dat is het potentieel van plantenveredeling.
Dr. Léon Broers, Lid van de Raad van Bestuur van KWS SAAT SE & Co. KGaA

Achtergrond

2007

Trad in dienst bij de KWS-groep als lid van de Directie voor de afdeling onderzoek en veredeling.

2001

Hij startte een deeltijdstudie MBA die hij in 2003 voltooide.

1997

Hij werd hoofd van de afdeling Veredeling voor EuMEA bij het Nederlandse groentezaadbedrijf Nunhems waar hij de Europese veredelingsprogramma's voor verschillende gewassen tot 2006 beheerde.

1995

Hij keerde terug naar Europa en trad in dienst bij Lochow Petkus in Allones, Frankrijk; als beheerder van het centrum was hij verantwoordelijk voor de tarweveredeling.

1989

Na het behalen van zijn doctoraat werkte hij in Mexico bij het Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Als onderzoeksassistent was hij actief betrokken in onderzoeksprogramma's in Zuid-Amerika en Afrika op het gebied van resistentieveredeling van verschillende granen.

Veelgevraagd: Dr. Léon Broers over...

…investeringen in onderzoek en veredeling

"Wij geloven in een moderne en duurzame landbouw. Onze veredelingsactiviteiten hebben als doel landbouwers precies die rassen te leveren die bij hun behoeften aansluiten. Of het om conventionele of biologische landbouw gaat, speelt hierbij geen rol. Wij bieden zaden aan die aan het klimaat en de bodemgesteldheid van de verschillende streken is aangepast, de opbrengst verhoogt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vermindert. We leveren enorme inspanningen om aan deze eis te voldoen. KWS is van oudsher een onderzoeksintensief bedrijf. Dit betekent investeren in innovatie en een voortdurende verhoging van onze inspanningen op het gebied van onderzoek en veredeling. In het vorige fiscale jaar bedroegen deze ongeveer 17% van onze omzet.”

…het belang van innovatieve technologieën

"Klimaatverandering, beperkte hulpbronnen en hogere productiviteitseisen maken de veredeling steeds complexer en stellen hieraan steeds hogere eisen. Door de steeds groeiende behoefte aan plantaardige grondstoffen zijn we afhankelijk van innovatie. In plaats van het uitbreiden van het areaal waarmee doorgaans een verhoging van de productie werd bereikt, gaat het vandaag de dag om oogstverliezen te minimaliseren en gewasopbrengsten te maximaliseren. Dit maakt het steeds belangrijker om veelbelovende onderzoeksonderwerpen en technologieën te identificeren, en nog belangrijker, om ze in de veredeling in te zetten.”

…het gebruik van nieuwe veredelingsmethoden

"In dit opzicht is het belangrijk om onderscheid te maken. Methoden die geen gebruik maken van de overdracht van genen of genetische elementen van andere rassen leiden tot natuuridentieke producten. Deze producten worden aangemerkt als traditionele veredelingsproducten door de wetgever. Het zijn geen genetisch gemodificeerde producten. Vanuit ons oogpunt kunnen de nieuwste veredelingsmethoden, zoals genoomredigeren, een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere landbouw met hoge opbrengsten en de genetische variatie van een grotere verscheidenheid aan gewassen uitbreiden. Op deze manier kunnen we sneller veredelingsdoelen realiseren, zoals een verhoogde resistentie van planten tegen ziekten, plagen en abiotische stress."

Contact

KWS Benelux Bieten

Postbus 137
4870 AC Etten-Leur

Schellingstraat 8
4879 NK Etten-Leur
Nederland

Tel.: +31 (0) 765 033 305
E-mail: info.bieten@remove-this.kws.com

Open adres in Google Maps

KWS Benelux Maïs

Postbus 137
4870 AC Etten-Leur

Schellingstraat 10
4879 NK Etten-Leur
Nederland

Tel.: +31 (0) 765 030 003
E-mail: info@remove-this.kwsbenelux.com

Open adres in Google Maps

Uw contact