AUTENS

FAO 180

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede kopbrandresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Ultravroege silomaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor zaai na gras, voor een vroege oogst (voor 1 oktober) en/of zaai in Noord Nederland
  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in de Benelux
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 180
Beginontwikkeling 9
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 20,7
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 10,2
Energie-Index 49
Stevigheid 7,5
Stay green 8
AUTENS
Download onze volledige rassenbrochure
Online bestellen
Vind uw adviseur