CORAZON

FAO 235

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Goede builenbrandresistentie
  • Goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, korrelmaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor bedrijven met een hoge ruwvoerbehoefte en vraag naar kwaliteit
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 235
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 21,9
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 11,5
Energie-Index 52
Stevigheid 8
Stay green 8
CORAZON
Download onze volledige rassenbrochure
Online bestellen
Vind uw adviseur