MEGUSTO

FAO 220

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede kopbrandresistentie
  • Krachtvoermaïs

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Vroege silomaïs, korrelmaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor een vroege oogst (voor 1 oktober) en bedrijven met vraag naar maïs met een hoge voederwaarde
  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in de Benelux

Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 220
Beginontwikkeling 9
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 20,6
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 11,1
Energie-Index 54
Stevigheid 8
Stay green 8,5
MEGUSTO
Download onze volledige rassenbrochure
Online bestellen
Vind uw adviseur