MILLESIM

FAO 240

  • Zeer goede stengelrot- / fusariumresistentie
  • Oogstzekere en massale silomaïs

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, korrelmaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor zaai op vochthoudende zand- en kleigrond

Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 240
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 21
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 10,9
Energie-Index 52
Stevigheid 8
Stay green 8,5
Download onze volledige rassenbrochure
Online bestellen
Vind uw adviseur