PAPAGENO

FAO 220

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Goede stevigheid en stengelrot-/fusariumresistentie
  • Kwaliteitsmaïs met een hoge energieconcentratie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Zeer vroege silomaïs, MKS of CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor een vroege oogst (voor 1 oktober)
  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in de Benelux
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 200
Beginontwikkeling 9
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 22,6
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 11,5
Energie-Index 51
Stevigheid 7,5
Stay green 7,5
PAPAGENO
Download onze volledige rassenbrochure
Online bestellen
Vind uw adviseur