SMART LATORIA KWS

Beperkt beschikbaar

Onkruidbestrijding sterk vereenvoudigd!

  • Rhizomanieresistent
  • Bietencysteaaltjesresistent
  • CONVISO® SMART
$

Oogstadvies

Start campagne Midden campagne Einde campagne
Bestel nu!

Eigenschappen in detail

Sterke punten

  • Zeer gezond blad (7,5)*
  • *Bron: Brochure suikerbietenzaad 2023

Omschrijving

SMART LATORIA KWS wordt aanbevolen op percelen waar onkruidbieten worden verwacht of waar veel of moeilijk te bestrijden onkruid aanwezig is. Het ras heeft een zeer goede bladgezondheid en scoort hiervoor een 7,5*. Het opbrengstverlies ten opzichte van klassiek rassen bedraagt ongeveer 10%.

Teeltadvies

Middels deze innovatie kan het aantal herbicide bespuitingen gereduceerd worden tot twee. CONVISO® SMART kan uw sleutel zijn tot een succesvolle bietenteelt. Vooral het teeltgemak en de mogelijkheid om moeilijk te bestrijden onkruid te beheersen wordt als positief ervaren.

SMART-rassen zijn tolerant voor een nieuw herbicide in de suikerbietenteelt. Deze SMART-rassen ondervinden geen enkele hinder van een herbicidebespuiting waardoor het maximale groeipotentieel van de biet benut wordt.

Het herbicide CONVISO® ONE heeft een contact- en bodemwerking en kan alleen in SMART-rassen worden toegepast worden. Het herbicide is heel effectief en heeft een zeer brede werking op een hele reeks van breedbladige onkruiden en grasachtigen, waaronder vele moeilijk te bestrijden soorten. De werking op onkruidbieten afkomstig uit klassieke rassen is zeer goed. Twee toepassingen in een teelt volstaat!

Meer informatie over CONVISO® SMART

Ga voor o.a. de teelthandleiding en factsheet naar onze CONVISO® SMART pagina.

Ga voor meer informatie over het CONVISO® SMART systeem naar: www.convisosmart.nl

Bekijk hieronder de andere beschikbare CONVISO® SMART rassen!

Beet Seed Service
Vind uw adviseur