SMART JITKA KWS

Nieuw tijdperk van onkruidbestrijding in bieten!

  • Rhizomanieresistent
  • Bietencysteaaltjesresistent
Bestel nu!

Eigenschappen in detail

Sterke punten

  • Hoge wortelopbrengst (96)*
  • Reeds 350 hectare Nederlandse praktijkervaring!
  • * Bron: Brochure suikerbietenzaad 2021

Teeltadvies

  • Middels deze innovatie kan het aantal herbicide bespuitingen gereduceerd worden tot twee. CONVISO® SMART kan uw sleutel zijn tot een succesvolle bietenteelt.
  • Vooral het teeltgemak en de mogelijkheid om moeilijk te bestrijden onkruid te beheersen wordt als positief ervaren.
  • “SMART”- rassen zijn tolerant voor een nieuw herbicide in de suikerbietenteelt. Deze Smart-rassen ondervinden geen enkele hinder van een herbicidebespuiting waardoor het maximale groeipotentieel van de biet benut wordt.
  • Het herbicide CONVISO®One heeft een contact – en bodemwerking en kan alleen in Smart-rassen worden toegepast worden.
  • Het herbicide is heel effectief en heeft een zeer brede werking op een hele reeks van breedbladige onkruiden en grasachtigen, waaronder vele moeilijk te bestrijden soorten.

Omschrijving

Na drie jaar onderzoek door het IRS is dit ras als eerste uit de reeks CONVISO® SMART rassen opgenomen in de Nederlandse Rassenlijst. SMART JITKA KWS wordt aanbevolen op percelen waar onkruidbieten worden verwacht of waar veel of moeilijk te bestrijden onkruid aanwezig is. SMART JITKA KWS is bietencysteaaltjesresistent en presteert ook goed op niet besmette percelen. Het opbrengstverlies ten opzichte van klassieke rassen bedraagt ongeveer 8%.

CONVISO® SMART WEBSITE

Ga voor meer informatie over het CONVISO® SMART systeem naar: www.convisosmart.nl

Beet Seed Service
Vind uw adviseur