TESSILIA KWS

Sterk en gezond

  • Rhizomanieresistent
  • Bietencysteaaltjesresistent
$

Oogstadvies

Start campagne Midden campagne Einde campagne
Bestel nu!

Eigenschappen in detail

Sterke punten

  • Hoogste financiële opbrengst onder besmette omstandigheden (102)*
  • Biedt tevens een goed financieel resultaat op gronden zonder aaltjes (100)*
  • Goede bladgezondheid cercospora (7)*
  • *Bron: Brochure suikerbietenzaad 2023

Teeltadvies

  • TESSILIA KWS wordt aanbevolen op gronden met kans op aanwezigheid van bietencysteaaltjes.
  • Ook op gronden zonder aaltjes laat dit ras uitstekende resultaten zien. De opbrengst laat een stabiele lijn zien onder verschillende omstandigheden in de afgelopen jaren. Dit ras is zowel geschikt voor de voege als voor de late levering.

Omschrijving

TESSILIA KWS is het meest gezaaide ras in 2022. In de praktijk blijkt het ras zeer stabiele, goede opbrengsten te geven. TESSILIA KWS scoort met afstand het beste in de categorie bietencysteaaltjes van de Aanbevelende Rassenlijst 2023. Ook onder niet besmette omstandigheden scoort dit ras goed met een financiële opbrengst van 100*.
Beet Seed Service
Vind uw adviseur