Dr Hagen Duenbostel

Od stycznia 2015 r. dr Hagen Duenbostel (ur. w 1970 r.) był rzecznikiem rady zarządzającej KWS SAAT SE & Co. KGaA w Einbeck. Bardzo wcześnie sam obrał taki kierunek swojej kariery: Po uzyskaniu tytułu MBA na uniwersytetach w Regensburgu i Passau (1995 r.) uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Getyndze oraz na Harvard Business School.

KWS to niezależna spółka, dla której liczy się rodzina i wartości moralne. Oznacza to myślenie w kategoriach pokoleń i prowadzenie działalności w sposób zrównoważony.
Dr Hagen Duenbostel, Rzecznik rady zarządzającej KWS SAAT SE & Co. KGaA

Kariera zawodowa

2015

Od 2015 r. dr Hagen Duenbostel jest rzecznikiem rady zarządzającej i odpowiada za następujące działy: kukurydza, rozwój działalności i komunikacja korporacyjna, a także zgodność z przepisami.

2005 r. (do 2009 r.)

Dr Hagen Duenbostel zasiada w niemieckiej komisji ds. stosunków gospodarczych z Europą wschodnią.

2003

Zostaje członkiem rady zarządzającej KWS SAAT SE od 2003 r.

1998

Przenosi się do KWS SAAT AG, a trzy lata później przejmuje kierownictwo nad nowo utworzoną spółką zależną.

1995

Karierę zawodową rozpoczyna w dziale audytu PricewaterhouseCoopers AG w Hanowerze, co oznacza dla niego powrót do Dolnej Saksonii i rodzinnego Hanoweru.

Pytanie do: Dr Hagen Duenbostel na temat....

...niezależności i wartości firmy

„Od ponad 160 laty KWS jest niezależną spółką, dla której liczy się rodzina i wartości moralne. Oznacza to myślenie w kategoriach pokoleń i prowadzenie działalności w sposób zrównoważony. Celem rodzin właścicieli jest przekazanie swoich akcji następnemu pokoleniu. To charakterystyczne dla firmy podejście umożliwia jej dalszy rentowny wzrost. Dzięki takiemu podejściu znajdujemy właściwe okazje do umocnienia naszej pozycji jako niezależnego specjalisty w zakresie nasiennictwa i z powodzeniem kontynuujemy naszą własną drogę rozwoju”.

...wyjątkowość KWS

„Dwa czynniki odróżniają nas od naszych konkurentów. Po pierwsze koncentrujemy się wyłącznie na hodowli roślin i na nasionach; nie prowadzimy działalności w zakresie chemii rolnej. Posiadamy również szczególną strukturę własności: Większość akcji znajduje się w rękach rodzin Büchting i Arend Oetker. Ta niezależność umożliwia swobodę w zakresie prowadzenia intensywnych badań i opracowywania nowych odmian oraz optymalnego dostosowania gamy odmian do potrzeb rolnictwa”.

...bliskiej relacji z rolnictwem

„Od momentu założenia spółki skupialiśmy naszą działalność wokół rolników. Korzenie KWS wywodzą się z rolnictwa, dlatego też nasza spółka odczuwa szczególny związek z ludźmi, którzy żyją, pracują i są związani z rolnictwem. Rolnik jest dla nas partnerem, postrzegamy go jako równego nam przedsiębiorcę i liczymy się z jego wiedzą i doświadczeniem. Naszym celem jest zapewnienie mu jak najlepszego wsparcia naszą własną wiedzą”.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT