Dr Léon Broers

Dr Léon Broers (urodzony w 1960 roku w Kerkrade w Holandii) rozpoczął pracę w KWS Group w 2007 roku, przejmując odpowiedzialność za Dział Badań i Hodowli, będąc jednocześnie członkiem Rady Zarządzającej. Dr Broers jest bardzo doświadczonym hodowcą roślin. Po ukończeniu studiów w zakresie hodowli roślin na Wageningen University wyspecjalizował się w uprawie różnych odmian zbóż. W 1989 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie hodowli odpornościowej pszenicy.

Lepsze i bardziej niezawodne plony dzięki mniejszej ilości pestycydów i nawozów! To właśnie jest zrównoważony rozwój! A w nim tkwi potencjał dla rozwoju hodowli roślin.
Dr Léon Broers, Członek rady KWS SAAT SE & Co. KGaA

Kariera zawodowa

2007

Rozpoczął pracę w KWS Group jako członek Rady Zarządzającej, odpowiedzialny za Dział Badań i Hodowli.

2001

Rozpoczął zaoczne studia MBA, które ukończył w 2003 roku.

1997

Został Szefem ds. hodowli w EuMEA w holenderskiej firmie hodowli roślin Neunhems, w której zarządzał europejskimi programami hodowli różnych odmian upraw do 2006 roku.

1995

Powrócił do Europy i zatrudnił się w Lochow Petkus w Allones we Francji; jako kierownik stacji odpowiadał za hodowlę pszenicy.

1989

Po uzyskaniu tytułu doktora pracował w Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) w Meksyku. Jako asystent naukowy był zaangażowany w programy badawcze w obszarze hodowli odpornościowej różnych zbóż na terenie Ameryki Południowej i Afryki.

Na życzenie: Dr Léon Broers mówi o...

…inwestycjach w badania i hodowlę

„Wierzymy w nowoczesne i zrównoważone rolnictwo. Celem naszej pracy hodowlanej jest zapewnienie rolnikom odmian spełniających ich oczekiwania. Nie ma znaczenia, czy zajmują się rolnictwem konwencjonalnym, czy ekologicznym. Oferujemy nasiona, które są zaadaptowane do warunków klimatycznych i glebowych różnych regionów, zwiększają plony i zmniejszają stosowanie pestycydów. Dokładamy ogromnych starań, by działać zgodnie z tą zasadą. KWS zawsze była firmą silnie powiązaną z badaniami naukowymi. Oznacza to, że inwestujemy w innowacje oraz nieustannie zwiększamy wydatki na badania i hodowlę. W poprzednim roku podatkowym przeznaczaliśmy na nie około 17% swojej sprzedaży.”

...znaczenie innowacyjnych technologii

„Zmiana klimatu, ograniczone zasoby i zwiększone oczekiwania dotyczące produktywności sprawiają, że hodowla jest coraz bardziej złożona i wymagająca. Rosnące zapotrzebowanie na surowce roślinne uzależnia nas od innowacji. Zamiast zwiększania areału, które niegdyś było sposobem na zwiększenie upraw, dziś trzeba się koncentrować na minimalizacji strat upraw i maksymalizacji ich plonów. Oznacza to, że coraz ważniejsze jest identyfikowanie obszarów badawczych i technologii, a co najważniejsze, wdrażanie ich w hodowli.”

...stosowanie nowych metod hodowli

„W tym aspekcie ważne jest, by różnicować. Metody, które nie wykorzystują transferu genów i ich komponentów z innych gatunków prowadzą do uzyskiwania takich samych produktów, które występują w środowisku. Te produkty są klasyfikowane przez ustawodawców jako produkty hodowli tradycyjnej. Nie są one modyfikowane przy użyciu inżynierii genetycznej. Z naszego punktu widzenia, najnowsze metody hodowlane, takie jak edytowanie genomu, mogą wnieść istotny wkład w bardziej zrównoważone i wysokoplenne rolnictwo oraz poszerzać zmienność genetyczną w celu zwiększenia różnorodności. Dzięki temu możemy szybciej osiągać cele hodowlane, takie jak zwiększona odporność rośli na choroby, szkodniki i stres abiotyczny.”

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT