Nicolás Wielandt

Nicolás Wielandt (ur. w 1980 r.) dołączył do KWS w 2006 r. P. Wielandt studiował nauki rolnicze na uczelni Pontificia University Católica w Santiago, Chile.

Kariera

2021 r.

Powołanie na członka zarządu KWS. Nicolás Wielandt odpowiada za Sektor Kukurydzy na Europę i Amerykę Południową.

2019 r.

Przejęcie kierownictwa w Sektorze Kukurydzy

2006 r.

Zatrudnienie w KWS Group. Powołanie na Kierownika Finansowo-Administracyjnego w Chile. Nicolás Wielandt następnie przejmuje kierownictwo na różne obszary na całym świecie i zostaje powołany na Kierownika Działu Buraka Cukrowego.

2003 r.

Rozpoczęcie pracy w PIGA SEEDS w Chile na stanowisku kierownika ds. sprzedaży nasion kukurydzy i słonecznika.

Zgłębiamy temat: Nicolás Wielandt o...

... różnorodności globalnego rolnictwa

W każdym regionie rolnicy starają się optymalizować swoje działania i wykorzystywać ziemię do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na żywność, jednocześnie prowadząc dochodową działalność. Niezależnie od tego, czy mowa o niewielkich gospodarstwach czy dużych spółdzielniach rolniczych, by jak najlepiej obsługiwać rolników, należy zrozumieć ich problemy i indywidualne potrzeby. Bycie blisko rolników to jedna z podstawowych wartości KWS. Klienci mogą polegać na KWS w zakresie dostarczania wysokiej jakości produktów i usług dopasowanych do ich potrzeb dla prosperującego i zrównoważonego rolnictwa.

... wyzwaniach współczesnego rolnictwa

Obecnie wyzwanie tkwi nie tylko w tym, by utrzymać lub zwiększyć zbiory w celu zapewnienia podaży dla rosnącej liczby ludności na świecie. Chodzi również o to, by chronić naturalne zasoby i spełniać wyższe standardy zrównoważonego rozwoju narzucane przez klientów, przepisy i samych rolników, którzy chcą, by przyszłe pokolenia również mogły czerpać korzyści z ziem uprawnych. Dzięki innowacjom w zakresie hodowli roślin KWS będzie w dalszym ciągu wnosić w to swój wkład: dostarczać stabilne odmiany nawet przy zmieniających się warunkach klimatycznych, hybrydy wymagające mniejszej ilości nawozów i wykazujące wyjątkowe cechy zastępujące lub zmniejszające ilość wykorzystywanych środków ochrony roślin. Rozwiązania cyfrowe umożliwią naszym klientom jeszcze precyzyjniejszą pracę i wykorzystanie gruntów rolnych z większą wydajnością, jednocześnie uzyskując ulepszoną identyfikowalność i zapewniając bardziej zrównoważoną działalność. Prowadzenie dochodowej działalności stanowi dziś poważne wyzwanie dla wielu rolników, częściowo z powodu długich łańcuchów dostaw z wieloma uczestnikami.

... międzynarodowości KWS

Od założonej w 1856 r. niewielkiej spółki wydzielonej przemysłu cukrowego skupionej na jednej roślinie uprawnej, KWS rozwinęło się w globalną firmę zajmującą się wieloma kluczowymi produktami rolnymi. Wartości firmy – bliskość, przewidywanie, niezależność, rzetelność – oraz utrzymywane głębokie zrozumienie rolnictwa to elementy składowe naszego rozwoju. Nasza otwartość na nowe pomysły nie dotyczy wyłącznie zaopatrywanych przez nas rynków i klientów na całym świecie. Obejmuje ona również naszych wielu współpracowników z różnych krajów, którzy nadają KWS jej międzynarodowość i różnorodność. Dziś jest to szczególnie ważne; by przyciągnąć utalentowanych pracowników, musimy nieustannie ulepszać oferowane możliwości rozwoju kariery w różnych krajach i przygotować naszą infrastrukturę i nastawienie na przyjęcie współpracowników z całego świata.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT