SMART DANUTA KWS

Słodka wygoda

  • zalecana do uprawy w systemie CONVISO® SMART
  • stabilne plonowanie
  • duża odporność na chwościka buraka

Informacje szczegółowe

Charakterystyka

  • zalecana do zbioru w optymalnym terminie
  • zwalczanie szerokiego spektrum uciążliwych chwastów jedno i dwuliściennych (w tym burakochwastów z odmian klasycznych)
  • mniejsza liczbę aplikacji - 2 zabiegi w odstępie 10-14 dni (ograniczenie zużycia środków produkcji m.in. paliwa, wody, itp.)
  • szeroki przedział czasowy aplikacji umożliwiający przeczekanie niesprzyjających warunków do zabiegu Conviso® One
  • brak fitotoksyczności preparatu na odmiany SMART nawet przy wielokrotnym przekroczeniu dawki Conviso® One, co niweluje ewentualne błędy i zapobiega opóźnieniu w wegetacji roślin

znajdź doradcę KWS