AGRO YOKO

Bardzo wysoka i zdrowa odmiana

  • K 240
  • rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA - 9) - jedna z najwyższych odmian w Polska
  • Wysoka do bardzo wysokiej wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji BSA - 8)

Bardzo wysoka i zdrowa odmiana

Na kiszonkę

  • wysoka do bardzo wysokiej wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji BSA - 8)
  • rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA - 9)
  • strawność całych roślin w zakresie 72,3 do 76,1%, a zawartość skrobi w zielonce od 30,9 do 34,1% (na podstawie badań 84 prób w laboratorium KWS w Einbeck 2011-2012)
  • przed zbiorem na kiszonkę ziarno bardzo powoli oddaje wodę
  • wysoka tolerancja na Fusarium spp. i Helminthosporium maydis
  • stay-green, stabilna łodyga i zdrowotność liści to dodatkowe 2 tygodnie przydatności do zbioru na kiszonkę i niskie ryzyko mikotoksyn w paszy

Wyszukaj swojego przedstawiciela