ATLETICO

Sprawdzona w biogazowniach i na słabszych glebach

 • K 280
 • Wierne plonowanie w biogazowniach i na słabszych glebach
 • Wysoka strawność całych roślin w zakresie 73,1% do 75,1% i wysoki udział skrobi by-pass w kiszonce (wg analiz KWS Polska Agroserwis)

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

 • wolne tempo oddawania wody przed zbiorem z ziarna typu flint-dent (do zakiszania w rękawach)

Na kiszonkę

 • na ciepłych stanowiskach na kiszonkę dla bydła opasowego
 • ziarno flint-dent bogate w skrobię by-pass
 • szerokie okno żniwne (typ stay-green, zdrowe liście i stabilne łodygi)

Na biogaz

 • optymalna do produkcji biogazu w całej Polsce
 • bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy (wg punktacji BSA - 8)
 • wierne plonowanie - co roku wysokie plony ogólne SM całych roślin
 • dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach i praktyce w Polsce, Niemczech i Czechach
 • w doświadczeniach łanowych KWS wyróżniła się wysokim plonem świeżej i suchej masy w centralnej i północnej Polsce: 20,5 t/ha plonu ogólnego suchej masy o zawartości suchej masy 30,5%, skrobi - 30,4% (średnia za lata 2009-2014)

znajdź doradcę KWS