KAPITOLIS

Zawodnik wagi superciężkiej na późną kiszonkę

  • K310
  • odmiana wyhodowana dla uzyskania najwyższych plonów ogólnych w rejonach sprzyjających dla uprawy kukurydzy
  • Sprawdzona w praktyce na polach produkcyjnych w Polsce (uprawa na biogaz) i w Niemczech

Właściwości w szczegółach

Na kiszonkę

  • odmiana wyhodowana dla uzyskiwania najwyższych plonów ogólnych w rejonach sprzyjających dla uprawy kukurydzy
  • sprawdzona w praktyce na polach produkcyjnych w Polsce (uprawa na biogaz) i w Niemczech
  • 9 w skali BSA w plonie suchej masy
  • tolerancyjna na stresowe warunki pogodowe oraz gorsze warunki glebowe
  • swój ogromny potencjał plonowania pokazuje na lepszych stanowiskach i w warunkach wysokiego nawożenia
  • stabilna łodyga aż do zbioru odmiana sprawdzona w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK oraz w warunkach produkcyjnych w 2019 roku

znajdź doradcę KWS