KWARRADO

Potencjał plonu zdrowego ziarna w genach

Z250 / K-

  • Odmiana typowo na ziarno z grupy wczesnych dentów
  • Zarejestrowana w Polsce w 2020 roku po dwóch suchych sezonach, w których wyróżniła się stabilnym i wysokim plonowaniem suchego ziarna - 12,2 t/ha w 2018 i 11,9 t/ha w 2019 (dośw. rejestracyjne COBORU)
  • W roku 2020 wysokie plony suchego ziarna: 15,0 t/ha w SDOO Kawęczyn, 14,8 t/ha w SDOO Smolice, 14,5 t/ha w SDOO Chrząstowo (dośw. PDO COBORU i PZPK)

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • najnowsza ziarnówka z grupy najwcześniejszych dentów
  • zarejestrowana w Polsce w 2020 roku po dwóch suchych sezonach,w których wyróżniła się stabilnym i wysokim plonowaniem suchego ziarna -12,2 t/ha w 2018 i 11,9 t/ha w 2019 (dośw. rejestracyjne COBORU)
  • rośliny niskie do średniej wysokości o bardzo mocnych łodygach - 97%roślin stojących do zbioru (COBORU 2019)
  • zdrowy i silny system korzeniowy dla efektywniejszego wykorzystaniawody i składników pokarmowych

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS