KWS 2323

Zdrowe ziarno w typie dent

  • Z 270 / -
  • Odmiana doskonale dostosowana do warunków glebowo - klimatycznych w Polsce - od kilku lat potwierdza swój potencjał plonowania (14,5 t/ha średnio suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 24,2% w PDO COBORU 2016) i efektywne dosychanie ziarna - 2. najbardziej suche ziarno w całeg grupie średnipóźnej
  • Najwyższy plony suchego ziarna w doświadczeniach łanowych i ścisłych KWS na południu Polski w latach 2013-2014

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • plon 13,9 t/ha suchego ziarna o wilg. podczas zbioru 27,3% i 5. miejsce pod względem dochodu brutto w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2014 r. wśród 117 odmian ze wszystkich grup wczesności
  • najwyższe plony suchego ziarna w doświadczeniach łanowych i ścisłych KWS na południu Polski w latach 2013-2014
  • w badaniach rejestracyjnych w Czechach (UKZUZ) drugie najniższe porażenie kolb fuzariozą (wśród 61 badanych odmian)
  • doskonały dry-down - dosychanie ziarna przed zbiorem

znajdź doradcę KWS