KWS 5133 ECO

Pewnie plonuje również na słabszych stanowiskach

  • Z 250 / K 250
  • Na ziarno, kiszonkę i biogaz, a także na grys
  • Bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb, potwierdzone w warunkach praktyki

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • 1. miejsce w plonie ziarna w grupie średniopóźnej dośw. Rejestrowych (12,9 t/ha suchego ziarna) i rozpoznawczych (11,9 t/ha suchego ziarna) w 2007 r. oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 r. w badaniach rozpoznawczych i porejestrowych w 2009 r.
  • 1. miejsce w plonie ziarna (129,6% wzorca, tj. 9,5 t/ha) w ekstremalnie suchym 2006 r. w dośw. wstępnych COBORU
  • została wyselekcjonowana w warunkach uprawy ekologicznej, cechuje się ponadprzeciętną efektywnością wykorzystania azotu oraz wody i wigorem wzrostu początkowego

Na kiszonkę

  • bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb, potwierdzone w warunkach praktyki
  • wysoka strawność całych roślin w zakresie 71,58 do 75,84% oraz NEL w zakresie 7,46 do 7,61 MJ/kg SM (laboratorium KWS, Einbeck)

Wyszukaj swojego przedstawiciela