KWS 9361

Popularna wśród plantatorów odmiana dent hodowli KWS

  • Z 280 / -
  • Wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony w praktyce rolniczej i oficjalnych badaniach COBORU
  • Ziarno średniej wielkości typu dent - łatwo oddaje wodę na polu i w suszarni

Na ziarno

  • wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony w praktyce rolniczej i badaniach COBORU
  • w doświadczeniach rozpoznawczych CCA COBORU w 2014 - 13,51 t/ha ziarna o wilg. 14% (29,3% wilg. podczas zbioru), a w roku 2016 - 14,2 t/ha suchego ziarna (25,6% wilg. podczas zbioru)
  • wysoka stabilność plonowania - najwyższe plony na różnych stanowiskach
  • ziarno średniej wielkości typu dent - łatwo oddaje wodę
  • kolby do końca wypełnione
  • rośliny szybko rozwijają się wiosną i w pełni wykorzystują sezon wegetacyjny (sumy temperatur efektywnych) - dzięki temu możliwy jest wczesny zbiór na ziarno i osiąganie niskich wilgotności ziarna w październiku

znajdź doradcę KWS