KWS KAMPINOS

Najnowsza genetyka - nr 1 w plonie ziarna w latach 2016 i 2017

  • Z 230/ K 230
  • Wysoki plon ogólny suchej masy całych roślin
  • Wysoki plon połączony z doskonałym oddawaniem wody z ziarna - średnia wilgotność 26,9%

Profil odmiany

Na ziarno

  • najlepsza wczesna odmiana ziarnowa wśród najnowszych odmian w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2016 - 2017 plonem suchego ziarna ponad 13 t/ha!
  • wysoki plon połączony z doskonałym oddawaniem wody z ziarna - średnia wilgotność 26,9%

Na kiszonkę

  • bardzo wsokie zawartosci skrobi w kiszonce - powyzej 57% udzialu kolb w ogolnym plonie suchej masy i wysoka koncentracja energii
  • wysoki plon ogolny suchej masy calych roslin

Wyszukaj swojego przedstawiciela