KWS KAMPINOS

Najnowsza genetyka - nr 1 w plonie ziarna w latach 2016 i 2017

  • Z 230/ K 230
  • Najlepsza wczesna odmiana ziarnowa wśród najnowaszych odmian w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2016-2017 z plonem suchego ziarna ponad 13 t./ha
  • Bardzo wysokie zawartości skrobi w kiszonce - powyżej 57% udział kolb w ogólnym plonie suchej masy i wysoka koncentracja energii

Profil odmiany

Na ziarno

  • najlepsza wczesna odmiana ziarnowa wśród najnowszych odmian w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2016 - 2017 plonem suchego ziarna ponad 13 t/ha!
  • wysoki plon połączony z doskonałym oddawaniem wody z ziarna - średnia wilgotność 26,9%

Na kiszonkę

  • bardzo wsokie zawartosci skrobi w kiszonce - powyzej 57% udzialu kolb w ogolnym plonie suchej masy i wysoka koncentracja energii
  • wysoki plon ogolny suchej masy calych roslin

znajdź doradcę KWS