KWS VITELLIO

Trójliniowa elastyczna odmiana na ziarno i kiszonkę

  • Z 230 / K 230
  • Bardzo wyrównane kolby o cienkich osadkach, dobrze wypełnione ziarnem typu flint-dent
  • wyjątkowa regularność plonowania na suche ziarno: we wszystkich stacjach COBORU plon powyżej wzorca grupy - średnio 108% wzorca plonu suchego ziarna - dośw. rejestracyjne 2015-2018

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • bardzo wyrównane kolby o cienkich osadkach, dobrze wypełnione ziarnem typu flint-dent
  • wyjątkowa regularność plonowania na suche ziarno: we wszystkich stacjach COBORU plon powyżej wzorca grupy - średnio 108% wzorca plonu suchego ziarna - dośw. rejestracyjne 2015-2016
  • wysokie plony potwierdzone we wszystkich lokalizacjach doświadczeń ścisłych i łanowych KWS Polska w 2015-2016

Na kiszonkę

  • wysokie plony skrobi by-pass w kiszonce i dobra strawność całych roślin dla najwyżej produktywnych krów mlecznych
  • wybitna stabilność plonowania w suchym roku 2015 i w sprzyjającym uprawie kukurydzy roku 2016 daje pewność plonowania w różnych warunkach

znajdź doradcę KWS